Menu Zamknij

Die Firma Wytwórnia Sit "Sitono",
wurde 1955 in einer Mühle
von Walerian Nowakowski
gegründet

Über die Firma

Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), jako administratorzy Państwa danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest zakład Wytwórnia Sit „Sitono” Krzysztof Nowakowski z siedzibą pod adresem: ul. Zawodzie 9, 62-330 Nekla, NIP: 7891479828, Regon: 634471378, tel.: 061/4386069, fax: 061/4386572, email: sitono@sitono.pl;
  2. Dane osobowe zbierane są w celu obsługi i realizacji usług, zamówień, w celach rachunkowych i podatkowych oraz w celach marketingowych.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celów w pkt.2.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Dane udostępnione przez Państwo będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe, kooperanci i obsługa księgowa.
  7. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy do przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa i realizacji celów.